Restitutie formulier

Terugvragen examengeld theorie-examen

Als de termijn waarin u het theorie-examen kon annuleren is verstreken dan kunt u onder bijzondere omstandigheden examengeld terugvragen. U moet dan binnen veertien dagen na de examendatum het volledig ingevulde en ondertekende restitutieformulier (Terugvragen examengeld Theorie-examen) opsturen met bijgevoegd een bewijsstuk.

Het CBR zal het examengeld terugbetalen (onder inhouding van administratiekosten) als u niet kon verschijnen:

  • om een medische reden. U moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring of de ziekenhuisopname. Wil de arts geen verklaring afgeven? Dan kun je thuis alvast het weigeringsbriefje van KNMG uitprinten, meenemen en laten ondertekenen door de arts. Dit document nemen wij ook in behandeling.
  • vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie. U moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
  • bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie. U moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
  • omdat u als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. U moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van uw oproep voor detachering of een verklaring van uw commandant.
  • door de geboorte van uw kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. U moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

 

CBR vergoedt alleen het examengeld. Eventuele andere kosten zoals bijvoorbeeld administratiekosten van uw rijschool/opleider of kosten die u heeft gemaakt voor het inhuren van een tolk worden niet door CBR vergoed.